Kosten

U kunt altijd bij mij terecht

U kunt altijd bij mij terecht, ook zonder tussenkomst of verwijsbrief van uw huisarts. U betaalt dan 85 euro per consult. Heeft u een laag inkomen dan geldt er een aangepast tarief. U kunt daarover contact opnemen via m.schoffelmeer@quicknet.nl

Onverzekerde zorg

Een aantal klachten en stoornissen (o.a. aanpassingsstoornissen) valt niet onder de verzekerde zorg. Ik kan u daarover informeren.
In dat geval betaalt u zelf de kosten.

Ziektekostenverzekering

Psychologenpraktijk Enkhuizen-Wognum heeft contracten gesloten met bijna alle ziektekostenverzekeraars (o.a CZ/ Delta Lloyd/Ohra, De Friesland, DSW, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis-Achmea, Agis, Multizorg ). De rekening wordt naar uw ziektekostenverzekering gestuurd, die het eigen risico zal verrekenen. De vergoeding die u ontvangt van uw verzekering is de hoogst mogelijke. De verzekeraars hanteren vaste tarieven voor intakes, korte, middellange, intensieve en gespecialiseerde behandelingen, en worden dus niet door mij vastgesteld.

Voor de vergoeding van psychologische hulp geldt een eigen risico. Deze verschilt per jaar. Informeer bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding basis-generalistische psychologische hulp

Afhankelijk van de ernst van de stoornis worden maximaal 11 à 12 sessies vergoed.

Vergoeding specialistisch-psychologische hulp

Als u in aanmerking komt voor deze hulp worden ongeveer 40 sessies per jaar vergoed.

“Door deze gesprekken met iemand met zo veel ervaring zijn mijn problemen hanteerbaar geworden.”