Algemene info

Psychologenpraktijk Wognum is gespecialiseerd in de behandeling van de volgende klachten:

  • stemmingsstoornissen (bijvoorbeeld depressie)
  • angstklachten (w.o. erge gespannenheid en overmatig piekeren)
  • rouw en verlieservaringen
  • dwangmatig handelen of gedachten die steeds terug komen
  • klachten n.a.v. een traumatisch gebeuren
  • identiteitsproblemen
  • relationele problemen
  • persoonlijkheidsstoornissen

Basis-generalistische psychologische hulp

Met deze hulp bedoelen we kortdurende, klacht- en oplossingsgerichte hulp. Ongeveer 5 tot 10 gesprekken zijn vaak voldoende om u weer op weg te helpen. Denk niet te lang: ‘Ik doe het wel alleen‘ of ‘Het is nu nog niet zo erg‘.
Juist wanneer u er vroeg bij bent, kan het bij kortdurende hulp blijven!

Specialistische psychologische hulp/ Psychotherapie

Psychotherapie is langer durende hulp gericht op het verhogen van het inzicht in het eigen functioneren. Het gaat om het leren herkennen van je emoties en behoeften achter de problemen. Deze hulp is nodig als de problemen zich op meerdere terreinen van het leven voordoen (werk, relaties, vrienden) en als de klachten al langer bestaan.

Psychotherapie vraagt om de bereidheid om je gedrag, gedachten en gevoelens onder de loep te nemen. Samen met je therapeut kijk je er naar en ga je er mee aan de slag. Dat vergt energie en tijd.

Informatie voor cliënten >

“Het leek wel of ik niets meer kon. Alles weer op een rijtje zetten, was een heel goed begin.”