Verwijzers

Huisartsen en bedrijfsartsen

Verwijzing door huisarts of bedrijfsarts van cliënten met psychologische klachten
U kunt als bedrijfsarts of huisarts volwassenen verwijzen met psychische klachten en waarbij het vermoeden is van een diagnose. Dus ook indien u niet zeker weet of er wel sprake is van een diagnose kunt u verwijzen. Wij zullen dit dan verder onderzoeken. De behandeling wordt grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering indien er sprake is van een diagnose volgens de DSM IV. Een aantal diagnoses en klachten wordt sinds 2014 niet meer vergoed (bijv. aanpassingsstoornis, werkgerelateerde klachten, relatieproblemen).

Ik kan zowel GBGGZ als SGGZ behandelingen bieden. Dus ook voor specialistische psychologische hulp kan uw patiënt terecht in zijn eigen omgeving.

U ontvangt van de intake en bij ontslag een beknopte rapportage.

Direct aanmelden
U kunt direct uw patiënt aanmelden door te bellen naar 06-146-00-962.

U kunt uw patiënt zelf een afspraak bij ons laten maken. In verband met vergoeding vanuit de zorgverzekeraars is een verwijsbrief voor psychologische hulp noodzakelijk. De NZA heeft voorwaarden opgesteld waar een verwijsbrief aan moet voldoen, namelijk: verwijzing naar SGGZ of GBGGZ, (vermoeden van) een DSM-V diagnose, datum van verwijzing voor het eerste consult, AGB-code van de huisarts, handtekening van de huisarts.

Wachtlijst
Er is momenteel een wachtlijst van 3  tot 4 weken.

Samenwerking

De psychologenpraktijk Wognum werkt nauw samen met de huisartsen, de vrijgevestigde psychologen, psychotherapeuten en GGZ-instellingen in West-Friesland in verband met intervisie, waarneming, overleg, consultatie en wachtlijstbeheer. Voor meer informatie verwijs ik u naar onderstaande website.
www.triple-ggz.nl

Basis-generalistische psychologische hulp

Met deze psychologische hulp bedoelen we kortdurende, klacht- en oplossingsgerichte hulp. Deze hulp wordt geboden als de klachten niet te ernstig zijn, meestal voor de eerste keer optreden en de gevolgen niet te ingrijpend zijn. Er wordt doelgericht gewerkt naar “herstel van evenwicht”. Uitgangspunt is het versterken van het oplossend vermogen (de kracht) van de client.

Psychotherapie (gespecialiseerde psychologische hulp)

Psychotherapie is geïndiceerd als er sprake is van complexere problematiek die een grote invloed heeft op iemands functioneren. Deze hulp is gericht op het verhogen van het inzicht in de achterliggende problematiek en het eigen functioneren. Het gaat om het leren herkennen van emoties en behoeften achter de problemen. Deze hulp is nodig als de problemen zich op meerdere terreinen van het leven voordoen (werk, relaties, vrienden) en als de klachten al langer bestaan.

Lidmaatschappen

Ik ben aangesloten bij

NVP
Nederlandse Vereniging voor PsychotherapieNederlandse Vereniging voor Psychotherapie
www.psychotherapie.nl


NVVP

Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen
www.nvvp.nl


NVPO

nvpo_logoDe Nederlandse Vereniging van Psychosociale Oncologie
www.nvpo.nl

 

 

 

LVPPLVVP-visitatielogo
Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten
www.lvvp.info