Informatie voor cliënten

Met behulp van deze tekst wil ik u de nodige informatie geven over de aanmelding- en behandelprocedure in de praktijk voor basis generalistische en specialistische ggz.

Bereikbaarheid

De praktijk is geopend op maandag, maandagavond en dinsdag
Elke dag wordt de voicemail afgeluisterd en als u een boodschap heeft ingesproken wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Werkwijze

Binnen de praktijk wordt hulp geboden aan mensen vanaf 18 jaar, met uiteenlopende psychische klachten en problemen. De behandeling is over het algemeen kortdurend en klachtgericht waarbij gebruik gemaakt wordt van onderdelen uit verschillende psychologische behandelmethoden (o.a. cognitieve gedragstherapie, psychodynamische therapie, hypnotherapie en systeemtherapie). In het geval van een indicatie voor specialistische ggz wordt er langer durend gewerkt.

U kunt zich aanmelden in overleg met uw huisarts of op eigen initiatief. Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen. Over eventuele wachttijden wordt u geïnformeerd. Indien de wachttijden ongewenst of onverantwoord lang zijn, wordt u doorverwezen. Neem naar het intakegesprek uw identiteitsdocument mee

De behandelprocedure is te onderscheiden in 3 fasen: de intake/ diagnostiek, de behandeling en de evaluatie. In de intakefase worden uw klachten o.a. met de hulp van een vragenlijst geïnventariseerd. De therapeut is verplicht u te informeren over wat zij denkt dat er met u aan de hand is en samen met u het” zorgvraagtype” vast te stellen. Samen met u wordt het doel van de behandeling,en de manier waarop dat doel bereikt kan worden vastgelegd in een behandelplan.U wordt verteld hoelang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u al of niet toestemming voor behandeling.
In overleg met u wordt de behandeling geëvalueerd en afgesloten, bij voorkeur in een afsluitend gesprek. U hebt ook zelf het recht de behandeling te stoppen.Bij deze wil ik u ook wijzen op de mogelijkheid een second opinion aan te vragen, bij voorkeur in overleg met de psycholoog.
Als u aangeeft niet akkoord te gaan met het behandelplan en als u of de therapeut inschat dat de mogelijkheden voor een vruchtbare samenwerking te klein zijn, wordt met u overlegd over de mogelijkheid van verwijzing naar een andere hulpverlenende instantie.

Kosten en vergoedingen

De door mij geleverde psychotherapeutische hulp zit in het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Als de verzekeraar niet (meer) vergoedt (onverzekerde zorg) gaat de rekening naar u. De prijs per consult van 60 minuten bedraagt 120 euro.
Als u zonder reden en niet binnen 24 uur van te voren afzegt, wordt de zitting bij u in rekening gebracht. Het no-show tarief bedraagt € 120,00. Uw zorgverzekeraar vergoedt dit niet.
Van toepassing zijn de betalingsvoorwaarden van het Nederlands Instituut van Psychologen (N.I.P.). Deze zijn op verzoek verkrijgbaar.

De psycholoog informeert anderen (verwijzer/ huisarts) niet dan na uw expliciete instemming. Ze is gehouden aan de wetgeving en Beroepscode voor psychologen. Zij heeft tegenover derden een geheimhoudingsplicht.
In verband met de AVG (wet op de privacy) kan niet worden gecommuniceerd d.m.v. WhatsApp of email, maar uitsluitend per telefoon, brief of sms.

De psycholoog bewaart uw gegevens in een dossier. Zij is gehouden aan de wetgeving betreffende dossiervoering o.a. wat betreft bewaartermijn en inzagerecht. Inhoud van deze wetgeving is op verzoek in te zien. Als u wilt dat uw dossier na afloop van de behandeling vernietigd wordt, dan kunt u dat aangeven en dan zal ik daar zorg voor dragen.

Voor een psychische crises tijdens een behandeling wanneer ik onbereikbaar ben (bv ’s avonds, ’s nachts, in het weekend of tijdens een vakantie), kunt u via uw huisarts (of na kantooruren via de Huis-Artsen-Post West Friesland of de Spoedeisende Eerste Hulp) een beroep doen op de crisisdienst van GGZ West-Friesland in Hoorn.

Als u klachten heeft over uw psycholoog/psychotherapeut of over de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met de psycholoog zelf bespreken. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met haar op te lossen kunt u bij de LVVP
(Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen/Psychotherapeuten) terecht, die het handelen van de psycholoog/psychotherapeut zal toetsen aan professionele uitgangspunten c.q. de beroepscode.

Adres LVVP: Maliebaan 50b Utrecht Telefoon 030-2364338 www.lvvp.nl