Kosten

U kunt altijd bij mij terecht

U kunt altijd bij mij terecht, ook zonder tussenkomst of verwijsbrief van uw huisarts. U betaalt dan 100 euro per consult. Heeft u een laag inkomen dan geldt er een aangepast tarief. U kunt daarover telefonisch contact opnemen met mij via 0614600962.

Onverzekerde zorg

Een aantal klachten valt niet onder de verzekerde zorg. Ik kan u daarover informeren.
In dat geval betaalt u zelf de kosten.

Ziektekostenverzekering

Psychologenpraktijk Wognum heeft contracten gesloten met bijna alle ziektekostenverzekeraars (o.a CZ, ASR, DSW, ONVZ, OWM, VGZ, Zilveren Kruis, Multizorg, Caresque ). Er is geen contract gesloten met: Caresco, BeSure, Promovendum, National Academic en Menzis. De rekening wordt in het geval dat er een contract is naar uw ziektekostenverzekering gestuurd, die elk jaar het eigen risico zal verrekenen.
Per 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg: het zorgprestatiemodel(ZPM). In het ZPM worden de ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. In het ZPM wordt een zorgvraagtype vastgesteld. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag en vindt u terug op de rekening. De duur van een consult bepaalt het tarief. Ik ga bijna altijd uit van de tijd die voor u in de agenda is gepland, ook al duurt het consult iets langer of korter. Mijn tarieven als psychotherapeut worden vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Uw zorgverzekeraar bepaalt het percentage van dat tarief dat ik in rekening zal brengen. Indien er geen contract is, wordt de rekening naar u gestuurd. U moet hem dan indienen bij uw verzekeraar. Afhankelijk van uw polis wordt dan uw vergoeding berekend.

Voor de vergoeding van psychologische hulp geldt het algemene eigen risico. Deze verschilt per jaar. Informeer bij uw zorgverzekeraar.
*In de praktijk kunt u een folder vinden van de details van het ZPM.

“Door deze gesprekken met iemand met zo veel ervaring zijn mijn problemen hanteerbaar geworden.”