Het Verdriet Van West Friesland

Het aantal zelfdodingen onder de jongeren in West-Friesland is de laatste jaren flink gestegen. Leen van den Berg probeert met deze documentaire te achterhalen hoe de jongeren leven in de gesloten gemeenschap en wat de oplossingen volgens hun zijn voor de eenzaamheid en afzondering.